Access - Database Adressen
  Cursor op afbeelding plaatsen
afbeeldingen/access/access menu afbeeldingen/access/invulformulier afbeeldingen/access/access buitenlands adres afbeeldingen/access/access selectie groep afbeeldingen/access/access selectie personen afbeeldingen/access/access etiketten afbeeldingen/access/access telefoonlijst afbeeldingen/access/access zoeken afbeeldingen/access/access verjaardag  

               

Voor de Nederlandse bezoekers:
Zelfde database als hierboven maar in het invulformulier is er een zoekformuliertje voorzien waar u eerst de plaats kiest. In de volgende keuzelijst kiest u de straat, tik het huisnummer en in het vakje ernaast eventueel de letter (bv. Nummer: 10 Letter : A) en/of bus (bv. Nummer : 10 Letter: A - bus 1).
Druk op Enter of Tab toets om de bijgaande postcode automatisch te laten opzoeken. Druk nogmaals op Enter of Tab toets om dit adres te kopiëren naar de onderstaande velden. U bent niet verplicht om het zoekformuliertje te gebruiken en kunt het adres rechtstreeks intikken in de onderstaande velden.
Er is ook een veld "Tussenvoegsel" voorzien zodat de namen gesorteerd worden op de achternaam en niet op het tussenvoegsel zoals bij ons in BelgiŽ.

afbeeldingen/access/access formulierNL

afbeeldingen/access/access menu
Menu
afbeeldingen/access/ invulformulier
voorbeeld van ingevuld record
afbeeldingen/access/access buitenlands adres
voorbeeld van buitenlands adres
afbeeldingen/access/access selectie groep
Etiketten afdrukken van de geselecteerde groep
afbeeldingen/access/access selectie personen
Etiketten afdrukken van de geselecteerde personen
afbeeldingen/access/access etiketten
Mogelijkheid om reeds opgebruikte etiketten over te slaan + x-aantal kopies maken van zelfde adres
afbeeldingen/access/access telefoonlijst
Telefoonlijst
afbeeldingen/access/access zoeken
Mogelijkheid van gecombineerd zoeken
afbeeldingen/access/access verjaardag
Verjaardagskalender
afbeeldingen/access/access formulierNL
Invulformulier voor Nederlandse plaatsen

Voor de Belgische bezoekers die de vorige database al ingevuld hebben en de nieuwe zouden willen gebruiken:
U kunt op heel eenvoudige wijze uw data overbrengen (behalve de gegevens van tabblad "Persoonlijk" die u opnieuw zult moeten intikken) naar de nieuwe database. Zie handleiding "Data importeren" hieronder in "Downloads"

Of als u de oude database wenst te behouden en enkel maar de verjaardagskalender wenst toe te voegen, dit kan ook. Zie handleiding "Verjaardagskalender importeren".

U kunt deze databank downloaden onderaan deze pagina en deze aanpassen naar eigen smaak en noden. Zie handleiding "Layout aanpassen"

Het is niet de bedoeling hiervoor een handleiding op te maken maar u kunt me uiteraard altijd contacteren bij problemen en, in de mate van mijn mogelijkheden, ben ik altijd bereid u verder te helpen.

Deze database is gemaakt met versie Access 2007 en enkel maar te openen in deze of hoger versie (Access 2010). Dit omdat er besturingselementen gebruikt zijn die eigen zijn aan deze versie. Bij converteren naar 2003 zult u dus foutmeldingen krijgen.

Downloads:
AdressenBE.accdb
AdressenNL.accdb
Handleiding Data importeren.pdf
Handleiding Verjaardagskalender importeren.pdf
Handleiding Layout aanpassen.pdf

© 2008 - http://www.powerpoint-effecten.be - Alle rechten voorbehouden. - Ontwerp : Astra